service

Since 1997 full assistance to your business

banner ro

Servicii Contabile si de Raportare

Suportul la setarea sistemului contabil si de raportare
Contabilitatea si controlul corespunderii cu legislatia RM
Pregatirea Conturilor Manageriale
Raportari financiare conform standardelor clientilor
Raportari financiare conform standardelor RM

Servicii de Conformitate Fiscala

Calcularea taxelor si contributiilor pentru persoanele juridice si persoanele fizice
Pregatirea actelor pentru rambursarea taxelor conform legislatiei RM si depunerea acestora la autoritatile relevante
Asistenta pe parcursul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului

Servicii de Cash Management

Deschiderea si suportul conturilor bancare
Setarea imputernicirilor la administrarea conturilor bancare
Administrarea diferitor sarcini bancare - instalarea si mentenanta sistemelor e-banking
Pregatirea si executarea diferitor tipuri de plati

Servicii de salarizare si administrare HR

Servicii de salarizare
Intocmirea si evidenta documentelor HR
Intocmirea rapoartelor la cererea clientului
Acordarea consultantei in toate problemele legate de legislatia muncii
Oferirea de suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului

Alte Servicii de Contabilitate si Administrative

Facturare
Elaborarea politicii contabile
Introducerea documentelor primare in sistemul clientului
Restabilirea contabilitatii
Servicii de interim si understaffting
Adresa juridica
Servicii de secretariat

Consultanta si Asistenta in Tranzacții

Asistenta tranzactionala
Restructurarea societatii comerciale
Fuziuni si achizitii
Servicii de evaluare

Consultanta si Asistenta Juridica

Societati si contracte comerciale
Restructurari, insolventa si lichidare
Relatii imobiliare
Relatii de munca
Consultanta si Asistenta "day-to-day" pentru toate formele de companii pe marginea aspectelor legale atit corporative cit si comerciale
Consultanta si Asistenta in obtinerea permisului de munca si de sedere
Asistenta si reprezentare in fata instantelor judecatoresti si altor organe abilitate ale statutului.

Consultanta si Asistenta Fiscala

Consultanta si Asistenta Fiscala in Impozitarea Directa
Consultanta si Asistenta Fiscala in Impozitare Indirecta
Fiscalitate internationala
Optimizarea fiscala a persoanei fizice
Asistenta si reprezentarea in fata organelor fiscale
Consultanta si Asistenta Fiscala in Tranzactii
Crestere de capital

Consultanta si Asistenta in Afaceri

Imbunatatirea performantei afacerii:
Consultanta Human Capital;
Analiza proceselor si imbunatatirea acestora;
Managementul Costurilor si reducerea acestora;
Analiza per client.
Audit intern
Servicii de Consultanta IT